Hosszú betegség után, életének évében 2011. január 29-én elhunyt Rába György Kossuth-díjas költő.

1924. június 13-án született Budapesten. Magyar-francia szakon tanult az egyetemen, első versei a Nyugat-ban jelentek meg, amiért Weöres Sándor-köteteket kapott fizetségül. Alapítója és társszerkesztője volt az Újhold című irodalmi folyóiratnak, amely csak pár évig működhetett (1949-ig), de így is nagyon fontos irodalmi műhely és iskola volt, amely összefogta a Nyugat negyedik nemzedékének Babits és Szabó Lőrinc nyomdokaiban haladó fiataljait. Ide tartozott Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János mellett Rába György is.

Mikor az Újhold megszűnt, Rába György eldöntötte, nem ír többet verset, ekkor vetette bele magát a műfordításba és az esszéírásba. 1947 és 1961 között nem is jelent meg verseskötete. A nyolcvanas években újra kedvet kapott a versekhez, ez után két-három évenként, olykor évenként követték egymást kötetei.

1983-ban József Attila-díjat kapott, 2008-ban Kossuth-díjat. Ő is tagja volt a Digitális Irodalmi Akadémia projektnek, művei ingyenesen olvashatók az interneten. Egy versével búcsúzunk tőle. (Fent Kárpáti Éva festménye látható a költőről.)

RGY bizalmas káderlapja

Születési helye ideje anyja neve lakcíme
különös ismertetőjele jobb füle kissé eláll
hiába suttognak kiabálnak kürtőjébe bármit
zsigereinek titkos érzékszervével hall
vonzódást indulatot hunyorításból arcrebbenésből
szívesen csatangol a Duna másik partján
ám sosem árulja el melyik az a másik
jártában-keltében tekintetével teremt
föld felé görnyedő fatörzsből csőlakót
ugrándozó óvodásból elröppenő papírsárkányt
folyóra szögellő középületből süllyedő csatahajót
használt buszjegyből nyertes lottószelvényt
alkotásait bekeretezi otthon kiakasztja
egyetlen látogatója se vette észre a műveket
viszont éjszakára verseibe takaródzik
de álmait mindmáig nem sikerült lefényképezni
megtévesztő szelíd pupillája csalót álcáz
egyetértő közhelyeit szakmányban mondogatja
áthatatlan köpenyükről peregjenek le kortársai
természete csapatjátékra kevéssé alkalmas
páros versenyben azonban néha meglepően használható
csak társa vigyázzon melyik oldalára áll
meze lobbanékony s akkor elrontja az összjátékot
máskor fölszedi maga mögött nyomait
s azután a fickóhoz föl is út le is út
javasoljuk préseljék két itatóspapír közé
és diákoknak katonáknak nyugdíjasoknak
kedvezményes belépődíjért mutogassák