Prilepin regénye különös könyv, aktuálpolitika és irodalom szoros elegye, ami meglehetősen szokatlan mifelénk. Olyan, mintha egy hazai pályás szélsőjobb vagy szélsőbal politikus egyébként igen tehetséges regényt írt volna pártja eszméiről. De ilyesmit nem nagyon szoktak, vagy olyan rosszat, hogy ők maguk sem tudják elolvasni. Sem megírni. Oroszországban azonban természetesen minden másképp történik, a politikai vagy politikailag is értelmezhető irányregény műfajának szép hagyománya van. Prilepin könyve az orosz nemzeti bolsevizmus Mit tegyünk?-je (Csernisevszkij).

Zahar Prilepin meglehetősen későn kezdte irodalmi pályáját. Az 1975-ben született írónak csak 2003-ban jelentek meg először irodalmi alkotásai. Ha meglehetősen szerteágazó tevékenységi körét, életrajzát nézzük, nem is csoda. Prilepin ugyanis nem pusztán író, hanem újságot ír, szerkeszt, színészkedik, zenél, emellett politikus, üzletember és tévés személyiség egy személyben, azaz híres ember, celeb. Van azonban érdekesebb motívum is életrajzában: a bölcsészkar elvégzése után ugyanis évekig a rendőrség különleges egységénél volt parancsnok, továbbá többször is részt vett a csecsenföldi harcokban. Politikailag pedig az orosz nemzeti bolsevizmus mozgalmának egyik tevékeny alakja, alakítója, egy másik híresség, Limonov mellett.

A Mert mi jobbak vagyunk eredetileg 2006-ban jelent meg és orosz címe a könyv főhősének neve, Szanyka. A regény értelmezhető egy fiatal forradalmár életrajzaként, amely egy elképzelt oroszországi forradalom kirobbanásában kulminál. A regény főhősének és pártjának, az Alkotók Szövetségének a regényben kifejtett, körvonalazott eszméi, bár ez természetesen nincs kimondva, de az orosz nemzeti bolsevizmus, és az egyébként 2007-ben betiltott Nemzeti-Bolsevik Párt meglehetősen zavaros eszmekörébe tartoznak.

Túlzás lenne azonban eszmekörről beszélni, hiszen a könyv majd minden pontján hangsúlyosan eszmeellenes futamok hangzanak a regény főhősének és forradalmár barátainak szájából. Az alapelveket a következőképp foglalja össze Szanyka: „Orosz vagyok. Ennyi elég. Nincs szükségem semmilyen eszmére. (…) Nincs szükségem sem esztétikai, sem morális alapokra ahhoz, hogy szeressem az anyámat vagy emlékezzek az apámra… A pártnak nincs szüksége eszmékre. A hazájára van szüksége.” A szöveg anarchisztikusan lázadó kamaszok, fiatalok meglehetősen öncélú akcióit mutatja be, amely akciók a könyv végén egy általános és ugyancsak öncélú megmozdulásban, forradalomban, puccsban robbannak ki.

Az akciók mögött egy általános, antiliberális és antidemokratikus felhangú elégedetlenség áll Oroszország (mai) állapotával kapcsolatban. A könyvben az orosz állam „undorító, becstelen, ostoba”, amely államban a nyerészkedés és uzsoráskodás uralkodik, amely állam nem tudja biztosítani „az emberek területének és szaporodásának sértetlenségét”, amely állam és hatalom mélyen nem orosz, és nem igazi Haza. A regény hősének és pártjának célja visszaszerezni a hazát, Oroszországot, ehhez pedig át kell venni a hatalmat, és átalakítani a világot, mégpedig „a mi javunkra, mert mi jobbak vagyunk”.

A könyv eszmeellenes eszmerendszere egyfajta irracionális és őrült patriotizmusként írható le, amelyben keverednek fasiszta, bolsevik és nagyorosz, cári ideológiai elemek. A regény azonban jóval több zavaros eszmék leírásánál, mert szerencsére Prilepin újrealista prózája érzéki, pontos és nagy világteremtő erővel rendelkezik, a nemzeti bolsevik eszmeellenes eszme, a forradalmi indulat orosz kamaszok hétköznapjaiból, érzéseiből épül fel. A regényvilág nem puszta ürügy a politikai ideológia bemutatására, bár nem is mutat túl azon, nem mutat mást, mint az ideológiát, pontosabban egy általános elégedetlenségből, depresszióból fakadó, kicsit cél és ok nélküli lázadást.

A Mert mi jobbak vagyunk egy kiválóan olvasható, a 19. századi nagy orosz próza hangfekvésében szinte hiba nélkül beszélő, érzékeny és eredeti munka, amely azonban ideológiai célja miatt túlfut a puszta irodalmon, egy kietlen, unalmas és irreális síkra. Egyenetlen munka, remekmű részekkel, fejezetekkel. De összességében Prilepinnek nem sikerül a bravúr, eladni az eladhatatlant, nagy tehetséggel átélhetővé varázsolni, és fogyaszthatóvá tenni az orosz nemzeti bolsevizmus egyszerre üres, zavaros és őrülten ehetetlen levesét.

Zahar Prilepin: Mert mi jobbak vagyunk, Európa Könyvkiadó, 404 oldal, 3200 Ft.