Áder Jánost május 10-én beiktatták köztársasági elnöki tisztségébe. Az esemény egy szokatlan mozzanatot is tartalmazott. A műsor első felében a történelmi egyházak vezetői együtt kértek áldást az országra. Másodikként Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke lépett a mikrofonhoz, aki a kezében a tiszteletet parancsoló, fekete bőrkötésű Szentírás mellett egy gyanúsan színes, vidám ruhájú könyvet is szorongatott.

Bölcskei szavai szerint: „Akkor áldott egy ország, hogyha tudja azt a mértéket, amelyet az Atya nyelvén írott könyv, a Szentírás így fogalmaz meg Máté evangéliuma 25. fejezetében: »Jöjjetek Atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám.« És halljuk most ugyanezt a mi gyönyörű anyanyelvünkön, ahogyan egy erdélyi írónő, Máté Angi megfogalmazza!” És Bölcskeinél valóban egy gyerekkönyv van: Máté Angi Ez egy susogó levél című, a Cerkabellánál tavaly karácsony előtt megjelent kötete, amelyből felolvasta a Volt egyszer egy utca mesét. (A videón 30.30-tól hallható.)

Vajon hányszor olvasnak fel mesét a politikai elitnek?

Fotó: Tuba Zoltán