Az Időfutár – A körző titka igazi Google-ön alapuló krimi, időutazó regény és kamaszproblémákkal tűzdelt történet. A könyv hátára nyomtatott „12 éven felül mindenkinek” ajánlás valóban igaz. Az Időfutár közege egy kisgimnáziumi osztály, a célközönség otthon érezheti magát a történetben, mert hiteles a megidézett terep: az iskola, a diákszerelem, a Skype, a Facebook, az éjszakai titkos laptopozás. De kortól függtelenül mindenki végigizgulja a nyomozást a szabadkőművesek kincse után.

A cselekmény mozgalmas és izgalmas, a figyelmet mind a 399 oldalon szinte ugyanolyan élénken tartja fent – részben azzal, hogy egy olyan világba enged bepillantani, amit a tananyag csak érint. Ez a világ a szigorúan titkos szabadkőműveseké, élén Kempelen Farkas alakjával. Mindebből a könyv pontosan annyit dolgoz fel, amennyit egy gyerekregény elbír.

A regény hősei több generációból kerülnek ki. A felnőttek világához tartozik Sándor, az antikvárius öregúr, aki általában szakadt, koszos ruhákban jár, de ha kell, pillanatok alatt változik át elegáns, licitáló műgyűjtővé. Ő az a személy, aki a tudást hordozza, az összekötő elem Kempelen és a gyerekek kora között. Vele szemben áll a hatalmat igazgatóhelyettesként és főgonoszként is birtokló Bujdosóné, aki történelmet oktat a Sigray Jakab gimnáziumban. Ő szintén rendelkezik azzal a tudással, amire a gyerekeknek szüksége lenne a rejtély megoldásához, de ő a kincset magának akarja, így a tudás megvonásával ellenséggé válik. Hanna, Tibi és Zsófi átlagos iskolások az átlagosnál nagyobb kíváncsisággal. Érdeklődőek, értelmesek, viccesek és nagyon fiatalok.

A regény a főhősökön kívül meglehetősen sablonos karakterekkel dolgozik, azonban ez inkább csak segíti a történetalkotást: nem kell külön bekezdéseket szentelni a mellékszereplők jellemének ismertetésére, mindenki bátran cselekedhet úgy, ahogy az tőle elvárható. Szabikának egy vicc sem túl olcsó, Edinától pedig teljesen természetes, hogy a tanári asztalon ülve sikít egy Lady Gaga számot, Anya és Apa nem értenek semmit, csak egymással tudnak veszekedni vagy épp édelegni.

A cselekmény során Budapest igazi kalandparkká változik: az utcák, amiken járunk, a regény színtereivé válnak, a turistalátványosság Rudas fürdő vagy Gül baba türbéje fontos stratégiai csomóponttá, az Apostol utca pedig a gonosz tanyájává. Azzal, hogy a mindennapokban pusztán környezetté silányodott terekbe beemel egy kis izgalmat, eléri, hogy az olvasó egyszerre érezze magát otthonosan, másrészt teljesen új szemmel tekintsen maga köré.

Külön értékes szála a regénynek Zsófi története, a volt balerináé és iskolaszépéé, aki egy snowboardbaleset következtében tolókocsiba került. Ezt sokáig csak Hanna tudja a történet szereplői közül, az olvasó is csak emlékfoszlányokból következtetheti ki a történteket. A szöveg nagyon óvatosan kezeli a kérdést, szinte csak a szereplők száján keresztül nyilvánít véleményt. Hanna és Tibi minden fenntartás nélkül elfogadják a lányt, de az, ahogyan eleinte igyekeznek Tibi elől titkolni a dolgot, arra enged következtetni, hogy a lányok egy kicsit tartanak attól, hogyan reagál egy korukbeli fiú. Zsófi egyébként mozgáskorlátozottsága miatt kiszakítja magát az iskolás mindennapokból, bezárkózik a szobájába, szinte csak a kezelésekre merészkedik ki onnan. Bár tudhatjuk, hogy a való életben Zsófi óriási hátrányként éli meg járóképtelenségét, azonban a regény mindebből valós előnyt kovácsol. A sok szobában ücsörgés közben szerzett számítógépes tudás, vagy a lábadozás folyamatában besegítő Kempelen-rajongó orvos, aki  a lányt a mester egy szerkezetével igyekszik járni tanítani, mind-mind közelebb juttatják hőseinket a kincshez.

A körző titka utolsó soraiból nyilvánvaló, hogy várható a folytatás, hiszen itt válik biztossá, amit a könyv címe sejteni enged: az Időfutár egy több síkon játszódó történet. A hajsza pedig nem láda kincsekért folyik, hanem az időgépért. Különösen érdekes átmenetet teremtenek a két idősík között azzal, hogy a Hannával eddig csak SMS-ben és Skype-on kommunikáló Zsófi egy, az utolsó pillanatokban papírra vetett levélből értesül barátnőjétől az időutazás tényéről. Azzal pedig, hogy az ízig-vérig modern Hannát visszaküldik a múltba, olyan feszültséget hoznak létre a szerzők, amiért biztosan megéri tovább követni a történetet. 

Tasnádi István, Jeli Viktória, Gimes Dóra: Időfutár - A körző titka, Pozsonyi Pagony, 2013, 400 oldal, 2990 Ft