A szakmai közvélemény számára is ismeretlen, eredeti Móra Ferenc-kézirat került a szegedi Móra Ferenc Múzeum irodalomtörténeti gyűjteményébe. A páratlan dokumentumokon jól felismerhető Móra legendásan szép, de olvashatatlan kézírása. Az értékes iratokat egy budapesti magánszemély ajándékozta a dél-alföldi közgyűjteménynek. 

Az értékes iratok mindeddig az ajándékozó, dr. Kanizsai-Nagy András édesapjának családi hagyatékában voltak. Az adományozó most viszont úgy döntött, az a legjobb, ha a Móra Ferenc nevét viselő intézménybe kerülnek a dokumentumok. A felajánlásnak köszönhetően a szegedi múzeum Móra Ferenc egykori tanárához, Mihálovits Alajoshoz írt versének kéziratával és két eredeti levéllel gazdagodott. 

Mihálovits Alajos, a kiskunfélegyházi gimnázium matematikatanára közismerten szórakozott tanár hírében állt. A családi legendárium szerint ő volt az ihletője a Móra Ferenc egyik novellájában szereplő latintanárnak, aki a szegény, de nagyon tehetséges parasztfiút – az ablakon bekiáltott jó válasz után – ölben vitte be az osztályba. 

„Szíves figyelmét mélységes hálával köszöni hűséges, bár számolni nem tudó, az eredményhez mégis elérő tanítványa” – írja kedélyesen és egyben tisztelettel Móra Ferenc egykori tanárának, Mihálovitsnak. A köszöntő versben pedig ekképpen fogalmazott Móra: „Engem nagyon korán megtépdesett a tél/ Hamar hulló hava fehérlik tollamon –/ Reám ismersz-e még, öreg professzorom?”   

Az irodalomtörténeti szempontból is figyelemreméltó dokumentumokat a nagyközönség először június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján láthatja a Móra Ferenc Múzeum történeti kiállítóhelyén, a Fekete házban (Szeged, Somogyi u. 13.).