Az életmód alakíthatja-e az olvasási szokásokat a városokban, külvárosokban és vidéken? A három lakóhelytípus markánsan nem, de valamennyire különbözik, ha az olvasás szempontjából hasonlítják össze őket, az eltérések főként az ott élők korából, az iskolázottságból és a háztartások bevételéből fakadnak. A Pew Research Center’s Internet & American Life Project több reprezentatív felmérés eredményét vetette össze, hogy bemutassa, mi jellemző az amerikaiak olvasási szokásaira attól függően, hol élnek. Az elemzés hat szempontot emelt ki: kik olvasnak, milyen célból, használnak-e könyvtárat, és hogyan, kiktől hallanak a könyvekről, olvasnak-e újságot, folyóiratot, illetve a nyomtatott vagy az e-könyvet részesítik-e előnyben.

A 16 éves és annál idősebb amerikaiak mintegy 78 százaléka mondta azt, hogy elolvasott legalább egy könyvet az elmúlt 12 hónapban. A külvárosokban élők 82 százaléka azért olvas, mert az örömet okoz, ez az arány 79 százalék a városokban, 76 százalék vidéken. A külvárosiak nagyobb valószínűséggel (77 százalék) néznek utána annak, ami érdekli őket (vidéken 70 százalék). Az iskolai, munkahelyi feladatokhoz a külvárosiak és a városiak hasonló arányban (57 és 58 százalék) olvasnak, míg vidéken ez kevésbé jellemző (47 százalék).

A felmérés szerint az amerikaiak 58 százalékának van könyvtárjegye és 69 százalékuk szerint a könyvtár fontos a családjuk számára. Lebontva a külvárosiak 61, a városiak 59, a vidékiek 48 százalékának van könyvtárjegye. Hasonlóak az arányok a rendszeres újságolvasók körében is, folyóiratot, magazint azonban kevesebben (52, 47, 44 százalék) lapozgatnak.

Az összes megkérdezett kb. 14 százaléka olvasott el legalább egy nyomtatott és egy e-könyvet is az elmúlt évben. Ezeket az olvasókat arra kérték, hasonlítsák össze a két módot a szerint, melyik felel meg inkább a különböző olvasási tevékenységeknek (például felolvasni egy gyereknek, utazás közben vagy ágyban olvasni, megosztani egy könyvet másokkal). A válaszok alapján a városiak megfelelőbbnek találták az e-könyvet valamennyi helyzetben, míg a vidékiek számára a nyomtatott könyv vált be.

A felmérés során azt találták, a hasonló korú, hátterű olvasók szokásaiban nincs különbség a szerint, hogy hol élnek. A lakóhelyek közötti eltérések abból adódnak, hogy általában mi jellemző a közösség összetételére a kor, az iskolázottság és a jövedelem szempontjából. A lakóhely szerinti elemzés célja segíteni a különböző településeken működő könyvtáraknak abban, hogy mi jellemző a közönségükre, hogy könnyebben igazodhassanak hozzájuk. (Az eredmények részletes elemzése itt.)